Welkom op de site van GRIS Lubbeek!

Hier kan je alle informatie over de GRIS - Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking - terugvinden. Aarzel niet om er eens door te bladeren, het hoofdmenu zal je wegwijs maken. Aarzel evenmin om ons te contacteren met vragen of suggesties.
Bekijk hier al een beknopt overzicht!

 
Veel surfgenot.

The Global Goals Logo
 
Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen. De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zouden dit alles kunnen waarmaken.
In alle landen. Voor alle mensen.
 Dit introductiefilmpje, gemaakt door de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) toont duidelijk waar het om gaat, en hoe de gemeente hierop kan inspelen. Een aantal van deze doelstelling zijn trouwens al gestart. 

Ben je ook benieuwd naar wat indrukwekkende cijfers over onze klimaattoekomst? Klik hier!


Afbeeldingsresultaat voor sdg afbeeldingBurgemeesters leggen het uit! , een video van VVSG (Vereniging Van Steden en Gemeenten) over de SDG's!


Nieuws van de GRIS-leden:​​​

  • Transitie: samen met Ferm Pellenberg organiseert Transitie Lubbeek opnieuw een repaircafé en een kerstversieringsbeurs op zondag 30 oktober van 14u tot 17u, in de parochiezaal van Pellenberg. Alle info vind je op deze flyer!

Week van de Duurzame Gemeentes 2022:

Lubbeek schrijft zich in in ‘de Week van de Duurzame Gemeentes 2022’, zoals het VVSG het voorstelt. Het thema dit jaar is ‘Laat niemand achter’. Zie daarvoor de website van VVSG/internationaal Lokale helden voor inclusie en gelijkheid tijdens de Week van de Duurzame Gemeente (vvsg.be).

Op vrijdag 23 september 2022 huldigt de gemeente Lubbeek een aantal lokale verdienstelijke inwoners/organisaties op het gebied van inclusie en gelijkheid. Via allerlei kanalen en publicaties zullen de inwoner/verenigingen van Lubbeek gevraagd worden om hiervoor kandidaten aan te brengen.
ok de GRIS mag een aantal kandidaten naar voor schuiven. Het college maakt de definitieve selectie!

Mits het thema van de GRIS internationale solidariteit is, is mondiale gelijkheid en inclusie permanent onze zorg. Toch zullen we een selectie moeten maken. Vindt u dat een of meerdere van onze projecten zich in het bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van gelijkheid en inclusie, lokaal en/of mondiaal? Laat ons dan via het contactformulier uw top 3 weten. Schrijf er ook uw motivatie bij aub. Of heeft u kandidaten hiervoor buiten de GRIS? Ook deze mag u ons doorsturen. We nemen uw keuzes mee naar het volgende overleg met de gemeente.


Klimaatactieplan 2022 gemeente Lubbeek:

Het lokaal bestuur Lubbeek maakt werk van een nieuw klimaatactieplan dat tegen eind 2022 klaar moet zijn. In dit plan willen we concrete acties opnemen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 drastisch te verminderen én om de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast beter op te vangen.
Wil jij je als inwoner, met je collega’s, je buurt of vereniging inzetten om Lubbeek nog klimaatvriendelijker te maken?
Participatie klimaatraad – woensdag 14 september 2022 – 19u30 – zaal Libbeke

Kom meer te weten over de huidige CO2-cijfers en klimaatrisico’s in Lubbeek. We lichten kort de krijtlijnen en de geplande inspanningen van het klimaatactieplan toe. Nadien kan je ideeën geven om inwoners en verenigingen tot positieve klimaatinspanningen aan te zetten. Het energieverbruik in woningen en het particulier en commercieel transport zijn immers goed voor ruim meer dan de helft van de CO2-uitstoot in onze gemeente.
Kan je er niet bij zijn, maar heb jij toch enkele goeie ideeën? Mail naar milieu@lubbeek.be

Klimaatworkshop – woensdag 28 september 2022 – 19u30 tot 22u30 – zaal Libbeke
Inschrijven via
https://extranet.interleuven.be/klimaatworkshop

Wil jij je echt engageren om heuse klimaatacties uit te werken en heb jij misschien al concrete interesse of expertise in gerelateerde domeinen zoals energiezuinig wonen, duurzame mobiliteit of water en groen?
Tijdens de workshop vertrekken we o.a. van de ideeën van de participatie klimaatraad van 14 september 2022. De meest haalbare en impactvolle voorstellen worden verder uitgewerkt tot realistische acties. Deze acties kunnen nadien mee opgenomen worden in het klimaatactieplan en in samenwerking met de inwoners en verenigingen worden uitgevoerd.


Refugee Walk 2022: zondag 25 september 2022:

Treed in de voetsporen van vluchtelingen, wandel mee uit solidariteit en zamel geld in voor mensen op de vluchtSamen met vrienden wandelen, geld inzamelen en je zo inzetten voor vluchtelingen: dat is de Refugee Walk. We trotseren samen met heel Vlaanderen opnieuw een symbolische route van 10, 20 of 40 km, een plezieruitje voor ons, een dagelijkse realiteit voor mensen op de vlucht.
Inschrijven kan via deze link!
Wie wil meewandelen met de Lubbeekse Refugee Walk (10, 20. 30 of 40 km) kan zich inschrijven bij:
Shelter from the Storm (refugeewalk.be) 


Algemene Ledenvergadering GRIS:

Verslag Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2022
Agenda Algemene Ledenvergadering: donderdag 22 september 2022


Activiteiten van GRIS-leden:​ 'Lubbeek reisde solidair de wereld rond':

Deze tentoonstelling in de bibliotheek van Lubbeek van 22 januari tot 12 maart 2022 nam u mee op reis naar de partnerlanden van de Lubbeekse organisaties met projecten in het buitenland. Internationale Solidariteit wortelt immers altijd in lokaal engagement en activiteit. 

Op zaterdag 26 februari stelde Els Hertogen, directeur van 11.11.11 haar boek 'Van Liefdadig naar rechtvaardig' voor in de BIB. Klik hier voor een impressie!

Via de menuknop 'Voorstelling/subsidies' kan je per lidorganisatie zijn/haar tentoonstelling en de brochuretekst vinden!


Interessante activiteiten/nieuws buiten de GRIS:

'Ons mamadepot' in Lubbeek. Het is een 2de handswinkeltje waar je aan zeer democratische prijzen kinder- en jeudgkleding en andere spullen kan kopen. Het is begonnen vanuit Groen die acties wilde opzetten rond duurzaamheid en armoede.Zo is er een samenwerking ontstaan tussen verschillende betrokkenen/organisaties die mensen in armoede willen bereiken en tegelijk ook een steentje willen bijdragen aan een duurzamere samenleving. 

Welzijnszorg rolt het tweede deel uit van zijn lokale armoedebarometer. Hoe is het met de armoedesituatie in Lubbeek gesteld? 


Wat doet Amnesty? Waar staat ze voor? Hoe kan je meedoen? Lees het allemaal hier!
Benieuwd naar de volgende schrijfavond? Klik hier!
Zin om mee te schrijven met de Lubbeekse Amnestygroep? Stuur een mail naar: ailubbeek@gmail.com  

De Wereldblog bundelt bijdragen van mensen die in het buitenland verblijven (ontwikkelingswerkers, toeristen, lange termijntrekkers, kaders, academici, missionarissen,...). Zij bloggen over hun ervaringen, impressies, bedenkingen en avonturen.