Algemene Ledenvergadering

Donderdag 6 juni 2024: dit is de agenda

Donderdag 7 maart 2024: dit is de agenda

Donderdag 14 december 2023, dit is de agenda

Donderdag 28 september 2023, dit is de agenda

Donderdag 1 juni 2023, dit is de agenda

Donderdag 16 februari 2023, dit is de agenda

Donderdag 8 december 2022, dit is de agenda


Donderdag 22 september 2022, dit is de agenda


Donderdag 23 juni 2022, dit is de agenda


Donderdag 31 maart 2022, dit is de agenda


Donderdag 2 december 2021, dit is de agenda


Donderdag 16 september 2021

Dit is de agenda.


Donderdag 10 juni 2021:

On-linevergadering met deze link. Dit is de agenda.


Donderdag 4 maart 2021:

Opnieuw een on-linevergadering. Dit is de agenda.


Donderdag 10 december 2020:

De ALV van donderdag 10 december wordt opnieuw een on-linevergadering om 20u  Dit is de agenda.


Donderdag 22 oktober 2020


Donderdag 4 juni 2020


Donderdag 5 maart 2020

We ontvangen 2 gasten tijdens het eerste deel van de vergadering (20 tot 20u40). Ze krijgen het woord voor de aanvang van de agenda.
Chris Delcourte van de Bib Lubbeek komt een voorstel presenteren om tijdens een ‘activiteit in de BIB’ enkele projecten voor te stellen gedragen door GRISleden. Wie hiervoor kandidaat is mag zich vooraf of op de vergadering melden.
Julie Hendrickx uit Linden, auteur van het boek ‘Alsof de Weg ons zocht’ komt haar boek en het levenswerk van Zr Jeanne Devos, het  NDWM, voorstellen.
Twee andere sprekers die zich aandienden waren akkoord om hun presentatie te verschuiven naar een volgende vergadering. Waarvoor dank!
Liesbeth Smeyers zal ons later Transitie Lubbeek voorstellen  in het licht van een aanvraag om lid te worden van de GRIS.
Jos Corveleyn zal ons later de recente evoluties binnen Suyana Peru verhalen, zoals hij ze in zijn subsidieaanvraag  aangaf.

Het tweede deel van de vergadering (20u45 tot 22 u 30) bespreken we de volgende agenda:

 1. Verslag ALV van 17 december
 2. Financies:
  • Aanvraag BBSF Okra Binkom
  • Goedkeuring advies Projectsubsidies 2020 en nieuwe aanvragen budget 2021
  • Aanvragen Kilimandjaroproject (budget 2019) en Halaai Xale (budget 2020) goedgekeurd door het CBS
  • Sponsoring Refugee Walk: hoe verder?
  • Herziening van het subsidiereglementen + digitaal loket
 3. Evaluatie H-eerlijke Markt 2019 en nieuwe datum 2020
 4. Werkgroep Afrikafilmfestival (Guy)
 5. Deelname GRIS met een Wereldmarkt op het Oktaaf van 14 juni 2020: beslissing.
 6. Filmavond 6 maart Transitie Lubbeek: medewerkers? 
 7. Opvolging aanwezige lidorganisaties. In te vullen de avond zelf
 8. Mondiale dag VBS Lubbeek: vraag naar sprekers
 9. De SDG’s in het beleid in Lubbeek (actieplan) en Deelname aan de ‘Dag van de Duurzame Gemeente’ op 24 september 2020 (cfr. VVSG)
 10. Prioriteiten beleid Internationale Samenwerking Lubbeek (cfr. Verslag Open Kern van 22.01 in bijlage)
 11. Varia (jaarverslag, Annelies Symons, andere) en nieuwe data

Dinsdag 17 december 2019

Graag nodigen we u uit in de refter van het gemeentehuis te Lubbeek op onze volgende Algemene Ledenvergadering van dinsdag  17 december om 20 u. De laatste in 2019. We verwelkomen graag Charlotte Vanhellemont met haar verhaal over haar projectbezoek in Tanzania en Philippe Buysschaert met het verslag van de 11.11.11. actie 2019!
Agenda:

 1. Verslag ALV 19.09 (zie bijlage)
 2. Financies
  1. Sponsoring Refugie Walk
  2. Overzicht uitgaven 2019
  3. Overzicht van en voorstelling aanvragen projectsubsidies 2020
 1. Afrikafilmfestival 29 mei 2020: werkgroep oprichten en de 2 kandidaten voorstellen (BBSF en WSM)
 2. Evaluatie H-eerlijke Markt 2019 (foto in bijlage) en datum 2020
 3. Fairtradewerkgroep?
 4. Evaluatie 11.11.11. actie 2019
 5. WS wordt WSM (Guy)
 6. Opvolging aanwezige lidorganisaties
 7. Filmavond transitie
 8. Opvolging MJP en SDG’s (actieplan?) - wordt verdaagd naar  2020
 9. Varia en nieuwe data

Donderdag 19 september 2019

We verwelkomen vooreerst Batou Manneh uit Gambia, lokale medewerker van Halaai Xale.

Lees hier de agenda.


Donderdag 6 juni 2019

We verwelkomen er vooreerst de nieuwe afgevaardigden van de politieke partijen en van het OCMW. Misschien ook de nieuwe verantwoordelijke ambtenaar voor Internationale samenwerking?

Vooruit op de agenda ontvangen we Charlotte Van Hellemont, die ons haar Kilimandjaro project komt voorstellen.

Vervolgens gaan we over tot de voorstelling van de nieuwe stemgerechtigde leden, het verkiezen van een nieuw bestuur en het samenstellen van de nieuwe kerngroep voor de legislatuur 2019-2024.

Lees hier de volledige agenda.


Donderdag 13 december 2018

We kunnen terugblikken op de 6 voorbije jaren en in elk geval al nadenken over Internationale Samenwerking tijdens de nieuwe bewindstermijn. 
Vast staat dat we afscheid moeten nemen van de schepen Jo Pierson, die vanaf volgend jaar opgevolgd wordt door Pieter Verheyden als schepen Internationale Samenwerking. 
Ook onze bestuursploeg moet volgend jaar worden vernieuwd. Daarom willen we nu al een warme oproep lanceren om jouw engagement alvast door te zetten en misschien te overwegen om toe te treden tot de kerngroep, die de agenda voorbereidt en opvolgt! 
Iedereen is welkom op deze open vergadering! Lees hier de agenda.


Donderdag 27 september 2018

Alle politieke partijen van Lubbeek hebben tenslotte onze vragenlijst ingevuld. Hun antwoorden vind je op www.grislubbeek.be bij 'gemeenteraadsverkiezingen'. Naast het memorandum behoort het tot de 'verplichte' lectuur in voorbereiding van onze volgende Algemene Ledenvergadering van donderdag 27 september om 19 u 30 in zaal De Refter van het gemeentehuis te Lubbeek.

We verwelkomen vooraf 2 gasten: Margot Vermeiren, studente geneeskunde, komt haar project in Nepal voorstellen. Lien Vanderschueren vertelt daarna  hoe hun project in Oeganda is verlopen (zie verslag ALV van 7 december 2017 op de website)
Na de beide presentaties vatten we de volgende agenda aan:

 1. Verslag ALV 31 mei: zie bijlage
 2. Evaluatie:
  1. Wereldmarkt op 10 juni
  2. Lubbeek Feest op 8 juli
  3. 2 vragen op het verkiezingsdebat Kiespijn op 19 september
  4. Lokale helden op 21 september
 3. Stand van zaken  H-eerlijke Markt op 7 oktober.
 4. Opvolging aanwezige lidorganisaties.
 5. Verkiezingen: antwoorden pol partn: zie website GRIS
 6. Financies:
  1. sponsoring Lien Vanderschueren (opvolging) en  Vermeiren Margot (aanvraag)
  2. sponsoring Refugie Walk?
  3. goedkeuring advies GRIS over de projectsubsidies 2018. Stemmen over 1 bezwaarschrift. 
  4. SVZ aanvragen projectsubsidies 2019: WS, BBSF, Nicamigos, Suyana Peru.
 7. Internationale dag van de vrede: oproep burgemeesters kernwapenvrije samenleving
 8. Varia: vrijetijdsgids, vorming Fairtrade op 11.10, andere.

 

Donderdag 31 maart 2018

Hoofdbrok van de avond wordt voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen (memorandum, eisenpakket, actieplan) waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN centraal zullen staan.

Agenda:

 1. Verslag ALV 7 dec 2017
 2. Financies: aanvraag OKRA Binkom
 3. AFF Lubbeek 20 april opvolging (Francis)
 4. Oktaaf Quid?
 5. Vereenvoudiging aanvragen subsidieformulieren (Kurt)
  1. Memorandum Lokaal Mondiaal Beleid (I.S.) legislatuur 2019 - 2024: inhoud en actieplan
  2. ​Inhoud memorandum (zie bijlage) en eisenbundel voor de volgende legislatuur (in bijlage doc 2012)
  3. Contact politieke partijen van Lubbeek (zie bijlage)
  4. Contact lokale pers
  5. Contact andere adviesraden rond de D.O.D.'s
  6. Actie zichtbaar maken D.O.D.'s op gemeenteraad april
 6. Opvolging lidorganisaties: ter plaatse in te vullen
 7. Varia: update ledenlijst op CBS, jaarverslag GRIS 2017, Dag van de vrijwilliger op 10.03, dag van de 4de pijlers (24.02)
 8. Nieuwe data

Donderdag 7 december 2017

We ontvangen 2 gasten, Lien Van Der Schueren en Gilles Liefsoons die hun project in Uganda komen voorstellen.

AGENDA

 1. Verontschuldigingen en Verslag 14.09
 2. Financies
  1. aanvragen sponsoring Uganda
  2. Toekenning sponsoring Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  3. Aanvragen werkingskosten HIA, Amnesty, SIAL en 11.groep Lubbeek
  4. Advies GRIS projectsubsidies 2017 ter goedkeuring 
  5. Aanvragen projectsubsidies 2018: overzicht
  6. Overzicht uitgaven budget I.S. 2017 
  7. Budget 2018? 
  8. Vereenvoudiging aanvragen: naar wie en uitsluitend nog per mail? 
 3. Opvolging lidorganisaties
  1. Jos Swinnen Chaine d’ Espoir
  2. Magda Heireman Fifala
  3. Resultaten 11.11.11. (Piet), HIA (Dirk), Halaai Xale (Astrid)
  4. Andere?
 4. Evaluatie H-eerlijke markt 2017
 5. Afrikafilmfestival Lubbeek 2018: werkgroep, film- en projectkeuze
 6.  Octaaf 2018?
 7. Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): verdere stappen na goedkeuring engagementsverklaring door de GR? Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 11.11.11. koepel (zie voorbeeldmemorandum)
 8. Theatergroep Brussel over kansarmoede en onderwijs (zie SDG 1) in 2018?
 9. 10. Varia: publicatierecht infoblad: verduidelijking Kurt, Jaarverslag 2017,  wandelen voor Kisangani op 17.12, andere?
 10. Data volgende vergaderingen

Donderdag 14 september 2017

 1. Verslag ALV 22.06.17
 2. Verslag voorbereiding H-eerlijke avondmarkt 28.10 fairtradetrekkersgroep
 3. Financies
  1. drie aanvragen sponsoring Refugie Walk
  2. Tijd om de aanvragen voor de PROJECTSUBSIDIES 2018 voor te bereiden en in te dienen
  3. Geen nieuwe aanvragen werkingskosten: SVZ 2017
 4. De SDG’s (duurzame Ontwikkelingsdoelen) als leidraad voor het beleid I.S. in Lubbeek: vervolg bespreking vorige ALV en uitstippelen stappenplan. Zie hiervoor in voorbereiding de publicaties van VVSG op hun website
  1. Van N-Z naar  Mondiaal,
  2. Een lokale vertaling van de D.O.D.’s
  3. Lokale schouders voor mondiale (zie bijlage, aangeleverd door Geert Bovyn, schepen duurzaamheid): te downloaden op de website van  VVSG/internationaal en een hele boterham maar onmisbare literatuur om mee te zijn!!! Ik voeg er de engagementstekst voor de intentieverklaring ook nog eens bij in bijlage. Te bespreken.
 5.  Update ledenlijst GRIS
 6. Opvolging lidorganisaties ( AFF Lubbeek op 20 april 2018, nieuw engagement Jos Swinnen, subsidies vluchtelingen vervolg , Be.land tentoonstelling, Halaai Xale schuurverkoop, HIA eetfestijn, ANDERE?
 7. Varia en nieuwe data

Donderdag 22 juni 2017

Stijn van DJAPO (Ondersteuning Educatie Duurzame Ontwikkeling) heeft bevestigd dat hij om 20 u aanwezig zal zijn op onze volgende Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 juni in de refter van het gemeenhuis te Lubbeek. Hij komt ons de werking van DJAPO toelichten en zal zijn verhaal ophangen aan het grote kader van de SDG’s (Sustainable Development Goals) In onderwijstermen noemen ze dit ‘werelddoelen’.  U vindt zijn uitgebreide powerpoint in de bijlage, maar googelt u ook even naar hun website!
Verder nodigen we u graag uit voor de hierna volgende agenda:
1. Verslag ALV 23.03: zie bijlage
2. DJAPO:  Stijn Loenders te gast
3. SDG’s als leidraad voor het beleid internationale samenwerking in Lubbeek (zie tekst engagementsverklaring in bijlage)
4. Feed back Afrikafilmavond (Dirk Nijs), Wereldmarkt Octaaf, andere? Datum AFF Lubbeek in 2018? (20/04, 4/05 of 18/05)
5. Financies: geen nieuwe aanvragen, hosting website.
6. Opvolging aanwezige lidorganisaties (Refugie Walk, Federale en Vlaamse Subsidies vluchtelingen (vervolg), 11.11.11 thema 2017, andere?
7. Heerlijke Markt in 2017?
8. Varia en Nieuwe data


Donderdag 19 mei 2016, 20u.

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de GRIS op donderdag 19 mei om 20u in zaal De Refter van het gemeentehuis te Lubbeek.

We hebben opnieuw een gast: Georges Claes (nieuwe afgevaardigde voor CD&V) brengt een voorstelling van de werking van LUMOS in Congo en Benin.

Verder ook aandacht voor Lubbeek fairtradegemeente en de halfwegevaluatie van het meerjarenplan. De laatste voorbereidingen van de afrikafilm van 20 mei en de wereldmarkt van 12 juni staan eveneens op de agenda naast uw verhaal of evaluatie zoals ze zijn opgesomd in punt 7.

Agenda:

 1. verslag ALV 11.02
 2. Voorstelling van de werking van LUMOS in Congo en Benin
 3. Financies: aanvragen Amnesty Lubbeek, 11.groep Lubbeek en Okra Binkom
 4.  AFF en wereldmarkt
 5. Verslag Halfwegevaluatie
 6. Lubbeek fairtradegemeente en 15 oktober
 7. Opvolging lidorganisaties:
  1. Voedselpakketten OCMW
  2. Reisverslag Dirk Maes
  3. Evaluatie Katmandu-Lhasa
  4. Evaluatie Ontbijtbuffet Haaila Xale
  5. 4 X Congo voor beginners
  6. Dag van de 4de pijler op 27.02
  7. Leuvens Netwerk Noord Zuid
  8. Aan te vullen ter plaatse
 8. Varia: vervanging Marijke Gidts. Saskia en Arnout toegevoegd, Jaarverslag 2015 (zie www.grislubbeek.be ), repaircafe op 22 mei, 11.groep op 25 mei

We hopen er u te mogen verwelkomen.

Ook de Algemene Ledenvergadering is een 'open' vergadering, waarop elke geïnteresseerde welkom is!

 

 
Agenda > Algemene Ledenvergadering